Monday, October 5, 2015

四十個月。

互相成長就是,

你變得越來越不放鬆,

而我變得越來越放鬆。


始終相信,所有事情的發生都是有原因的。

每一個相遇,都是冥冥中自己的選擇。

而我遇上了你,因為你有我想學習的地方。


繼續加油吧。=)

-------------------------------------------------------------------------

我的小鹿B星上應該已經有很多很多的羊了吧。

傻傻的羊。希望不會太臭,哈哈。

就只是whatsapp裡的羊圖案,就能讓我歡欣不已。

這根本就是魔法吧。你對我施的魔法,而我心甘情願。

謝謝你。讓我擁有這一面的我。